Kurs średni przez API

Udostepniamy dwa jsony przez API. Ich zawartość może wydawać się dziwna ale po prostu robiliśmy je dla naszych potrzeb.

http://bitcoinaverage.pl/api/average.php – rozbudowana wersja danych zawierająca wszystkie giełdy.
status : OK lub 0
WeightedAveragePLNNumber : średnia ważona w postaci numerycznej
WeightedAveragePLN : średnia ważona w postaci tekstowej
AverageBuyPLN : średnia arytmetyczna rynku skupu
AverageSellPLN : średnia arytmetyczna rynku sprzedaży
StockExchanges : lista aktywnych giełd :
best_bid : najlepsza oferta skupu
best_ask : najlepsza oferta sprzedaży
last : cena ostatniej transakcji
volume24 : wolumen za ostatnie 24h

http://bitcoinaverage.pl/api/simple_average.php – wersja uproszczona zawierająca jedynie średni kurs.
status : OK lub 0
avg : średnia ważona w postaci numerycznej